Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2017

smokeshe
11:09
9302 0086 500
Reposted fromcalifornia-love california-love

October 20 2017

smokeshe
08:59
1079 19cf
Reposted frommentalstate mentalstate viaalmostlover almostlover
smokeshe
08:53
1247 b44a 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
08:49
5968 2588

June 21 2017

12:50
4818 8cb3
smokeshe
12:50
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viaczekoladowysen czekoladowysen

May 26 2017

smokeshe
13:25
6184 2c2a 500
Reposted fromacetylocoa acetylocoa viaalmostlover almostlover

May 18 2017

smokeshe
20:25
Spotkałam Cie wtedy, kiedy wierzyłam, że nic dobrego mnie już nie spotka.
— tumblr
Reposted fromSalute Salute viacytaty cytaty
smokeshe
20:25
Reposted fromkrzysk krzysk viasweetchocolate sweetchocolate
smokeshe
20:23

Odkąd pojawiłeś się w moim życiu, już nigdy nie będę taka jak dawniej.

— E. L. James
smokeshe
20:14
8022 46d7
Reposted fromcalifornia-love california-love
smokeshe
20:11
Bo ludzie skomplikowani muszą do siebie mówić wprost.
Reposted fromPoranny Poranny viaczekoladowysen czekoladowysen
smokeshe
20:10
7716 83b6 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaMsSuzanna MsSuzanna
smokeshe
20:09

KANON KSIĄŻEK, KTÓRE CIESZĄ

1. Michaił Bułhakow - Mistrz i Małgorzata
2. Truman Capote – Śniadanie u Tiffany'ego
3. Raymond Chandler – Żegnaj laleczko
4. Fiodor Dostojewski – Idiota
5. Witold Gombrowicz – Transatlantyk
6. Joseph Heller – Paragraf 22
7. Marek Hłasko – Piękni dwudziestoletni
8. Bohumil Hrabal – Zbyt głośna samotność
9. John Irving – Świat według Garpa
10. Ryszard Kapuściński – Cesarz
11. Nikos Kazantzakis – Grek Zorba
12. Ken Kessey – Lot nad kukułczym gniazdem
13. Hanna Krall – Zdążyć przed Panem Bogiem
14. Milan Kundera – Nieznośna lekkość bytu
15. Gabriel G. Marquez – Sto lat samotności
16. Erich M. Remarque – Łuk triumfalny
17. A. de Saint - Exupery – Mały Książę
18. Lew Tołstoj – Anna Karenina
19. Leopold Tyrmand – Zły
20. Kurt Vonnegut – Śniadanie mistrzów

April 13 2017

smokeshe
16:05

Nie ma innej klęski oprócz rezygnacji.

— Elbert Hubbart
Reposted fromyourtitle yourtitle viaTakhisis Takhisis
smokeshe
16:05

Tyle uczuć mieści się między jednym uderzeniem serca a drugim.

— Z. Herbert
Reposted fromyourtitle yourtitle viaTakhisis Takhisis
smokeshe
16:04
smokeshe
16:04
2512 ca39
Reposted frominspire inspire viashedevil shedevil
smokeshe
16:04
6894 70a9
Reposted fromEkran Ekran viagreenrose greenrose
smokeshe
16:00
0595 4ebd
Reposted fromTankistD TankistD viashedevil shedevil
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl