Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 13 2017

smokeshe
15:54
Kobiety usychają od braku czułości i dotyku.
Reposted fromchocoway chocoway viatowo85 towo85
smokeshe
15:53
0824 c8d8
Reposted fromlouse louse viagreenrose greenrose
smokeshe
15:51
0137 cd72 500
Reposted fromnevergoodenough nevergoodenough viaiga-xvl iga-xvl
smokeshe
15:49
smokeshe
15:49

"Poza tym na samotność, umartwianie się i użalanie nad sobą trzeba mieć strasznie dużo czasu. Ludzie, którzy nie chcą czuć się samotni i nie chcą tego tak dotkliwie odczuwać, ratują się, wypełniając sobie dzień tak, że nie mają wolnej chwili."

— bezsprzecznie J.L. Wiśniewski
Reposted fromhysterie hysterie viaiga-xvl iga-xvl
smokeshe
15:48
Jeśli kogoś kochasz nie musisz być dla niego miły cały czas.
— Girls
Reposted fromresort resort viaiga-xvl iga-xvl
smokeshe
15:48
0811 4e7b 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaiga-xvl iga-xvl
smokeshe
15:48
Nikt nie jest zbyt zajęty, to tylko kwestia priorytetów.
— ważne czy nieważne?
smokeshe
15:48
Człowiek nigdy nie jest uodporniony. Może się tylko do wielu rzeczy przyzwyczaić.
— Erich Maria Remarque - "Łuk Triumfalny"
Reposted frommisery misery viaiga-xvl iga-xvl
smokeshe
15:48
4224 a1d9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatowo85 towo85
smokeshe
15:47
Najpiękniejszym prezentem, który możemy dostać jest człowiek, który jest. Który daje swoją obecność. Który odbiera telefon. Który dotrzymuje słowa. Każda miłość zaczyna się od obecności i do obecności się sprowadza.
Reposted frompensieve pensieve viatowo85 towo85
smokeshe
15:47
przez żarty mówi się wiele prawdy
Reposted fromkarr4mba karr4mba viaiga-xvl iga-xvl
smokeshe
15:32
Znajdź kogoś, kto sprawia, że czujesz się lepsza niż jesteś.

Reposted fromcharlotte99 charlotte99 viaiga-xvl iga-xvl
smokeshe
15:32
Fascynują mnie ludzie, którzy robią więcej, niż mówią. Mogłabym stać się kimś takim.
— Sylvia Plath, "Dzienniki 1950-1962"
smokeshe
15:31
Nie ma pośpiechu. Jeśli coś jest nam przeznaczone, wydarzy się – we właściwym czasie, z odpowiednią osobą i z dobrych powodów.
— ?
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaiga-xvl iga-xvl
smokeshe
15:31
smokeshe
15:21
Jeśli pójdę z inną, nie mów że serce Ci pękło.
— Skubas
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viashedevil shedevil
smokeshe
15:21
9142 7776 500
Reposted fromschwarzerwolf schwarzerwolf viatowo85 towo85
smokeshe
15:20
Oczywiście, że złamałeś mi serce.
Oczywiście, że zabolało.
Oczywiście, że Ty w ogóle się tym nie przejąłeś. 
Oczywiście, że się tego spodziewałam. Oczywiście, że jednak mimo to wierzyłam w szczęśliwy dla nas los. 
— wetryagain.soup.io
Reposted fromwetryagain wetryagain viatowo85 towo85
smokeshe
15:20
6200 7e98
Reposted fromIriss Iriss viatowo85 towo85
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl