Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 13 2017

smokeshe
16:05

Nie ma innej klęski oprócz rezygnacji.

— Elbert Hubbart
Reposted fromyourtitle yourtitle viaTakhisis Takhisis
smokeshe
16:05

Tyle uczuć mieści się między jednym uderzeniem serca a drugim.

— Z. Herbert
Reposted fromyourtitle yourtitle viaTakhisis Takhisis
smokeshe
16:04
smokeshe
16:04
2512 ca39
Reposted frominspire inspire viashedevil shedevil
smokeshe
16:04
6894 70a9
Reposted fromEkran Ekran viagreenrose greenrose
smokeshe
16:00
0595 4ebd
Reposted fromTankistD TankistD viashedevil shedevil
smokeshe
16:00
2494 2550 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viashedevil shedevil
smokeshe
16:00
Zawsze wybieraj najtrudniejszą drogę. Tam nie ma konkurencji.
— Charles de Gaulle
Reposted fromtothebitterend tothebitterend viashedevil shedevil
smokeshe
16:00
Szanuj się i spierdalaj od tych wszystkich ludzi, którzy Cię niszczą. Nie pozwalaj się krzywdzić, po prostu.
— zabka
Reposted fromzabka zabka viashedevil shedevil
smokeshe
16:00
0706 7794
Reposted fromokruszek-13 okruszek-13 viagreenrose greenrose
smokeshe
16:00
4504 41ad
Reposted frommaniamania maniamania viagreenrose greenrose
smokeshe
15:59
8731 e39c 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viagreenrose greenrose
smokeshe
15:57
7377 f187
Reposted fromoutline outline viashedevil shedevil
smokeshe
15:54
Kobiety usychają od braku czułości i dotyku.
Reposted fromchocoway chocoway viatowo85 towo85
smokeshe
15:53
0824 c8d8
Reposted fromlouse louse viagreenrose greenrose
smokeshe
15:51
0137 cd72 500
Reposted fromnevergoodenough nevergoodenough viaiga-xvl iga-xvl
smokeshe
15:49
smokeshe
15:49

"Poza tym na samotność, umartwianie się i użalanie nad sobą trzeba mieć strasznie dużo czasu. Ludzie, którzy nie chcą czuć się samotni i nie chcą tego tak dotkliwie odczuwać, ratują się, wypełniając sobie dzień tak, że nie mają wolnej chwili."

— bezsprzecznie J.L. Wiśniewski
Reposted fromhysterie hysterie viaiga-xvl iga-xvl
smokeshe
15:48
Jeśli kogoś kochasz nie musisz być dla niego miły cały czas.
— Girls
Reposted fromresort resort viaiga-xvl iga-xvl
smokeshe
15:48
0811 4e7b 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaiga-xvl iga-xvl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl