Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

smokeshe
18:03
Nie będzie drugich szans. Nie będzie drugich nas.
— Grzegorz Hyzy - O Pani!
Reposted frommy-life my-life viacytaty cytaty
smokeshe
18:03
7143 0173 500
tak bardzo chcę
Reposted fromjujeczka jujeczka viaczekoladowysen czekoladowysen
smokeshe
18:03
W życiu nigdy nie jest za późno na 3 rzeczy: miłość, naukę i spełnianie marzeń.
smokeshe
18:03
Ten pocałunek był znakiem. To była ulga i byliśmy tak tym upici, że przylgnęliśmy do siebie, tak jakbyśmy czekali na ten pocałunek przez całe życie.
— Tarryn Fisher, Mud Vein
Reposted frommefir mefir viaczekoladowysen czekoladowysen
smokeshe
17:48
Jeden drugiemu mówi jak powinno być. Spójrz, jak ciężko lekko żyć.
Reposted fromAng3ll Ang3ll viacytaty cytaty
smokeshe
17:48
Kilka lekcji trzeba odrobić, żeby móc żyć z drugim człowiekiem, czasem trzeba zejść z drogi, a czasem po prostu spróbować obśmiać swoją złość. Staram się tak robić. To nie są kompromisy, to rodzaj konsekwencji, trwania w podjętej decyzji.
— Dorota Landowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaczekoladowysen czekoladowysen
smokeshe
17:48
Zazdrość, jeśli musisz, ale nigdy tego nie okazuj.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaczekoladowysen czekoladowysen
smokeshe
17:48

Przyznaj się, czasami chciałabyś, żeby pozwolili Ci być słabą. Żeby ktoś po prostu Cię przytulił, ukołysał jak małe dziecko i nie oczekiwał lepszego charakteru, lepszych ocen, szczuplejszego ciała i szczerszego uśmiechu. Pozwoliłby Ci się wypłakać i przez tą jedną pieprzoną chwilę mogłabyś się rozpaść w czyichś ramionach. Potem wstaniesz taka jak zawsze, ale każdy z nas potrzebuję takiego momentu. Kompletnego upadku, całkowitej akceptacji otoczenia i wtedy, kiedy już jest najbardziej żałosnym człowiekiem jakiego znasz, on odbija się od dna i znowu jest silny. Czasami pozwól komuś umrzeć na Twoich rękach.

— prawdziwe.
smokeshe
17:47
5862 6b75
Reposted fromnyaako nyaako viaczekoladowysen czekoladowysen
17:47
2809 233a 500
Reposted fromerial erial viaczekoladowysen czekoladowysen
smokeshe
17:47
7246 4d5e
Reposted fromcalifornia-love california-love
smokeshe
17:46
3624 0eca
Reposted fromzvr zvr viaczekoladowysen czekoladowysen
17:45
Am I a good person? No. But do I try to be better every single day? Also no.
— Ronan Lynch (via incorrecttrcquotes)
Reposted fromlets-dream lets-dream viabluecosmonaut bluecosmonaut
smokeshe
17:44
6276 3fef
Reposted fromcalifornia-love california-love
smokeshe
17:43
smokeshe
17:42
Wiem, że jak się nie uda jedno, to się uda drugie. Trzeba tylko mieć wiarę, że coś w końcu wyjdzie.
— Paweł Królikowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaczekoladowysen czekoladowysen
smokeshe
17:42
Ale jeśli życie czegoś mnie nauczyło, to tego, że wyborów należy dokonywać samodzielnie, a nie spełniać oczekiwania innych.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaczekoladowysen czekoladowysen
smokeshe
17:41
Walcz z tym. Walcz ze wszystkim, co chce pociągnąć cię w dół. Poddawanie się jest dla słabeuszy.
— Nalini Singh
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaczekoladowysen czekoladowysen
smokeshe
17:40
Nie musimy przecież być z kimś razem, żeby czuć się z nim związanym bardziej niż z kimkolwiek w świecie.
— Thomas Bernhard
smokeshe
17:40
Seks to wspaniałe przeżycie, o ile jesteś gotów zrobić dla kobiety wszystko nie tylko podczas zdejmowania jej majtek, ale także wtedy, gdy rano się przy niej budzisz.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl